DeSalin AM

Anbefalte overflater

  • Malte og umalte overflater, ute og inne
  • Betong, tegl, puss, naturstein og fliser, ute og inne
  • Fuktige kjellere
  • Markiser
  • Båt
  • Campingvogn
  • Generelt alle typer vaskbare overflater, ute og inne, som er utsatt for bakterier og påvekster

Dokumenter