SurfaPore C

Bruksområder

 • Takstein (betong og tegl)
 • Betongdekker og fasader
 • Betongelementer
 • Teglfasader
 • Sementbaserte fuger
 • Keramikk og Terracotta
 • Skorstener (tegl og pusset leca)
 • Sokkel/Grunnmur

Hvorfor SurfaPore C

 • For beskyttelse mot frostspreng
 • For beskyttelse mot armeringskorrosjon
 • For beskyttelse mot kalkutfellinger
 • For beskyttelse mot begroing
 • For et mye enklere generelt renhold/vedlikehold
 • For beskyttelse mot vannlekkasjer

Dokumenter