SurfaPore FX

Bruksområder

  • Svak, løs puss
  • Kalkpuss
  • Kalkholdig puss
  • Sementmaterialer
  • Betong
  • Marmor
  • Sandstein
  • Porøse steiner
  • Stukkatur
  • Svake, forvitrede mur og pussflater

Dokumenter